• สมัครเรียนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

   

   

  การเดินทาง

  1.  เข้าทาง ถนนสุขุมวิท  ให้เลี้ยวเข้าซอยสุขมุวิท 31 ตรงมาประมาณ 400 เมตร มี 4 แยก ซ้ายมือคือโรงแรมยูโร ให้ขับตรงผ่าน 4 แยก มาอีก 200 เมตร ด้านขวามือคือ ตึกไพร์มแมนชั่น   เมื่อสุดตึกนี้ จะเป็นซอยสุขุมวิท 31 แยก 2 ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยมาประมาณ 50 เมตร ให้เลี้ยวขวาอีกครั้ง ตรงมาคือ โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์

  2. เข้าทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ให้เลี้ยวเข้าทางตึกอิตัลไทย ข้ามสะพานข้าคลอง เลี้ยวซ้ายตามทาง (เริ่มเป็นเดินรถทางเดียว 2 ช่อง) ขับชิดขวา ตามทางไปจนเจอสามแยกไฟแดง ให้เลี้ยวขวา (ผ่านตลอด) ตรงตามทางมา 50 เมตร ขวามือมีแยกเลี้ยวขวา (เลี้ยวหักศอก) ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยนี้ ขับตรงตามทางประมาณ 120 เมตร มีซอยซ้ายมือ ปากซอยเป็น Raveewan Suit ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ และตรงมาสุด ซ้ายมือ คือ โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์

  3. ตามทางข้อ 2  หากไม่เลี้ยวขวา (หักศอก) ไม่ทัน  ให้ชิดขวาและตรงมาตามทางจนเจอ 4 แยก (ฝั่งตรงข้ามขวามือ คือ โรงแรมยูโร) ให้เลี้ยวขวา ที่ 4 แยกนี้ และตรงมา อีก 200 เมตร ด้านขวามือคือ ตึก ไพร์มแมนชั่น เมื่อสุดตึกนี้ จะเป็นซอยสุขุมวิท 31 แยก 2 ให้เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ 50 เมตร ให้เลี้ยวขวาอีกครั้ง มาตรงมาคือ โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218

ใหม่! โปรแกรมพิเศษ ช่วงปิดเทอม 18 มี.ค. - 5 เม.ษ. 67