ทดลองเรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) ปีการศึกษา 2567 ฟรี!

February 03, 2023

ทดลองเรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) ฟรี

และชมการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น

ปีการศึกษา 2567

ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆ อายุ 3-6 ปี เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น

 • วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.

1. ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใด (ฟรี)
2. ขอสงวนสิทธิ์ จำกัดจำนวนเด็ก รอบละไม่เกิน 24 คน (นับจากผู้ที่ลงทะเบียนก่อน)
3. กรุณาลงทะเบียนรอบใดรอบหนึ่ง เท่านั้น

กิจกรรมสำหรับเด็ก โดยแบ่งเด็กกลุ่มๆ ละ 4 คน
สร้างความคุ้นเคย เล่นของเล่นอิสระ ฟังนิทาน และแบ่งกลุ่ม เข้าฐานของเล่น – พัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น โดยใช้ครู 1 คน ต่อนักเรียน 4 คน

 • เล่นของเล่น ฐานที่ 1
 • เล่นของเล่น ฐานที่ 2
 • พักทานอาหารว่าง
 • เล่นของเล่น ฐานที่ 3
 • กิจกรรมอิสระ (ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลกับครู)

กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง

 • ชมหลักสูตรการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น และ Play & Learn Tutoring
 • ชมสถานที่ และทานอาหารว่าง
 • ซักถาม – แลกเปลี่ยนข้อมูล
 • สมัครเรียน

 

หรือติดต่อ โดยตรงที่ 02-204-2218-9

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218

ใหม่! โปรแกรมพิเศษ ช่วงปิดเทอม 18 มี.ค. - 5 เม.ษ. 67