ทดลองเรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) ฟรี

February 03, 2023

ทดลองเรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) ฟรี

และชมการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น

ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆ อายุ 3-6 ปี เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น

 • วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 . เต็มแล้ว
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00. เต็มแล้ว
 • วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 . เต็มแล้ว
 • วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
 1. ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใด (ฟรี)
 2. ขอสงวนสิทธิ์ จำกัดจำนวนเด็ก รอบละไม่เกิน 24 คน (นับจากผู้ที่ลงทะเบียนก่อน)
 3. กรุณาลงทะเบียนรอบใดรอบหนึ่ง เท่านั้น

กิจกรรมสำหรับเด็ก โดยแบ่งเด็กกลุ่มๆ ละ 4 คน

สร้างความคุ้นเคย เล่นของเล่นอิสระ
ฟังนิทาน และแบ่งกลุ่ม เข้าฐานของเล่น – พัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น โดยใช้ครู 1 คน ต่อนักเรียน 4 คน

 • เล่นของเล่น ฐานที่ 1
 • เล่นของเล่น ฐานที่ 2
 • พักทานอาหารว่าง
 • เล่นของเล่น ฐานที่ 3
 • กิจกรรมอิสระ (ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลกับครู)

กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง

 • ชมหลักสูตรการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น และ Play & Learn Tutoring
 • ชมสถานที่ และทานอาหารว่าง
 • ซักถาม – แลกเปลี่ยนข้อมูล
 • สมัครเรียน

 

หรือติดต่อ โดยตรงที่ 02-204-2218-9

ทดลองเรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) ฟรี (11,12 มี.ค. และ 1, 30 เม.ย. 2566)

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218