อนุบาล 3

อายุ 5-6 ปี
 • Class Overview

  Our preschool program has four dedicated classes
 • อนุบาล 3

  • การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์กันของ กล้ามเนื้อเล็ก และกล้ามเนื้อใหญ่
  • ฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละเดือน
  • เตรียมความพร้อม เพื่อชึ้นชั้นอนุบาล 1
  • ช่วงอายุ:
   2 - 3 ปี
  • ขนาดชั้นเรียน:
   ? คน
  • ช่วงเวลาเปิดเรียน:
   เดือน x - เดือน x
  • เรียนวัน:
   จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 14.30 น.
  • Magento Care

   Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum.

  • Nunc Blandit

   Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum.

  • Mauris Solutide

   Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum.

  • Quisque Morbi

   Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum.

  • Libro Retrum

   Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum.

  • Phasellus Novum

   Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum.

 • Class Schedule

  Aliquam erat mauris rhoncus sit amet libero vitae
 • Our games and activities will provide hours of fun for your child.

 • Praesent arcu gravida vehicula est node maecenas loareet morbi a dosis luctus. Urna eget lacinia eleifend praesent luctus a arcu quis facilisis venenatis forte.

 • Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  8:00 am
  Morning Meeting
  Play Time
  8:00 am
  9:00 am
  Individual Welcome,Self Activities
  Morning Meeting
  Play Time
  8:00 am
  8:30 am
  Morning Meeting
  Play Time
  8:00 am
  8:30 am
  Making Story
  Play Time
  8:00 am
  8:30 am
  Morning Meeting
  Play Time
  8:00 am
  9:00 am
  With Special Guest Ruth Williams
  8:30 am
  Dancing
  Exercises
  8:30 am
  9:00 am
  Singing
  Play Time
  8:30 am
  9:00 am
  Word Study
  Learning
  8:30 am
  9:00 am
  9:00 am
  Breakfast
  Meals
  9:00 am
  9:30 am
  Breakfast
  Meals
  9:00 am
  9:30 am
  Breakfast
  Meals
  9:00 am
  9:30 am
  Breakfast
  Meals
  9:00 am
  9:30 am
  Breakfast
  Meals
  9:00 am
  9:30 am
  9:30 am
  Social Studies
  Learning
  9:30 am
  10:00 am
  Social Studies
  Learning
  9:30 am
  10:00 am
  Phonics
  Play Time
  9:30 am
  10:15 am
  Whole Group
  Handwriting
  Learning
  9:30 am
  10:00 am
  Word Study
  Learning
  9:30 am
  10:30 am
  Class Educator - Angelica Watson
  10:00 am
  Making Story
  Play Time
  10:00 am
  10:30 am
  Word Study
  Learning
  10:00 am
  10:30 am
  Phonics
  Play Time
  10:00 am
  10:30 am
  10:30 am
  Handwriting
  Learning
  10:30 am
  11:00 am
  Handwriting
  Learning
  10:30 am
  12:30 pm
  Class Educator - Marta Smith
  Math Lesson
  Learning
  10:30 am
  11:00 am
  Math Lesson
  Learning
  10:30 am
  11:00 am
  11:00 am
  Recess
  Play Time
  11:00 am
  12:30 pm
  Recess
  Play Time
  11:00 am
  12:30 pm
  Language Arts
  Learning
  11:00 am
  12:30 pm
  11:30 am
  12:00 pm
  12:30 pm
  Lunch
  Meals
  12:30 pm
  1:00 pm
  Lunch
  Meals
  12:30 pm
  1:00 pm
  Lunch
  Meals
  12:30 pm
  1:00 pm
  Lunch
  Meals
  12:30 pm
  1:00 pm
  Lunch
  Meals
  12:30 pm
  1:00 pm
  1:00 pm
  Outdoor Activities
  Exercises
  1:00 pm
  2:30 pm
  Yoga For Kids
  Language Arts
  Learning
  1:00 pm
  2:00 pm
  Language Arts
  Learning
  1:00 pm
  2:00 pm
  Outdoor Activities
  Exercises
  1:00 pm
  2:30 pm
  Exercises With Mike Morgan
  Recess
  Play Time
  1:00 pm
  3:00 pm
  City Zoo Trip
  1:30 pm
  2:00 pm
  Arts & Crafts
  Learning
  2:00 pm
  3:00 pm
  Arts & Crafts
  Learning
  2:00 pm
  3:00 pm
  2:30 pm

  Monday

  • Morning Meeting
   8:00 am - 9:00 am
  • Breakfast
   9:00 am - 9:30 am
  • Social Studies
   9:30 am - 10:00 am
  • Making Story
   10:00 am - 10:30 am
  • Lunch
   12:30 pm - 1:00 pm
  • Outdoor Activities
   1:00 pm - 2:30 pm

  Tuesday

  • Morning Meeting
   8:00 am - 8:30 am
  • Dancing
   8:30 am - 9:00 am
  • Breakfast
   9:00 am - 9:30 am
  • Social Studies
   9:30 am - 10:00 am
  • Word Study
   10:00 am - 10:30 am
  • Handwriting
   10:30 am - 11:00 am
  • Recess
   11:00 am - 12:30 pm
  • Lunch
   12:30 pm - 1:00 pm
  • Language Arts
   1:00 pm - 2:00 pm
  • Arts & Crafts
   2:00 pm - 3:00 pm

  Wednesday

  • Morning Meeting
   8:00 am - 8:30 am
  • Singing
   8:30 am - 9:00 am
  • Breakfast
   9:00 am - 9:30 am
  • Phonics
   9:30 am - 10:15 am
  • Handwriting
   10:30 am - 12:30 pm
  • Lunch
   12:30 pm - 1:00 pm
  • Language Arts
   1:00 pm - 2:00 pm
  • Arts & Crafts
   2:00 pm - 3:00 pm

  Thursday

  • Making Story
   8:00 am - 8:30 am
  • Word Study
   8:30 am - 9:00 am
  • Breakfast
   9:00 am - 9:30 am
  • Handwriting
   9:30 am - 10:00 am
  • Phonics
   10:00 am - 10:30 am
  • Math Lesson
   10:30 am - 11:00 am
  • Recess
   11:00 am - 12:30 pm
  • Lunch
   12:30 pm - 1:00 pm
  • Outdoor Activities
   1:00 pm - 2:30 pm

  Friday

  • Morning Meeting
   8:00 am - 9:00 am
  • Breakfast
   9:00 am - 9:30 am
  • Word Study
   9:30 am - 10:30 am
  • Math Lesson
   10:30 am - 11:00 am
  • Language Arts
   11:00 am - 12:30 pm
  • Lunch
   12:30 pm - 1:00 pm
  • Recess
   1:00 pm - 3:00 pm
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  8:30 am
  Dancing
  Exercises
  8:30 am
  9:00 am
  1:00 pm
  Outdoor Activities
  Exercises
  1:00 pm
  2:30 pm
  Yoga For Kids
  Outdoor Activities
  Exercises
  1:00 pm
  2:30 pm
  Exercises With Mike Morgan
  1:30 pm
  2:00 pm

  Monday

  • Outdoor Activities
   1:00 pm - 2:30 pm

  Tuesday

  • Dancing
   8:30 am - 9:00 am

  Thursday

  • Outdoor Activities
   1:00 pm - 2:30 pm
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  8:30 am
  Word Study
  Learning
  8:30 am
  9:00 am
  9:30 am
  Social Studies
  Learning
  9:30 am
  10:00 am
  Social Studies
  Learning
  9:30 am
  10:00 am
  Handwriting
  Learning
  9:30 am
  10:00 am
  Word Study
  Learning
  9:30 am
  10:30 am
  Class Educator - Angelica Watson
  10:00 am
  Word Study
  Learning
  10:00 am
  10:30 am
  10:30 am
  Handwriting
  Learning
  10:30 am
  11:00 am
  Handwriting
  Learning
  10:30 am
  12:30 pm
  Class Educator - Marta Smith
  Math Lesson
  Learning
  10:30 am
  11:00 am
  Math Lesson
  Learning
  10:30 am
  11:00 am
  11:00 am
  Language Arts
  Learning
  11:00 am
  12:30 pm
  11:30 am
  12:00 pm
  1:00 pm
  Language Arts
  Learning
  1:00 pm
  2:00 pm
  Language Arts
  Learning
  1:00 pm
  2:00 pm
  1:30 pm
  2:00 pm
  Arts & Crafts
  Learning
  2:00 pm
  3:00 pm
  Arts & Crafts
  Learning
  2:00 pm
  3:00 pm
  2:30 pm

  Monday

  • Social Studies
   9:30 am - 10:00 am

  Tuesday

  • Social Studies
   9:30 am - 10:00 am
  • Word Study
   10:00 am - 10:30 am
  • Handwriting
   10:30 am - 11:00 am
  • Language Arts
   1:00 pm - 2:00 pm
  • Arts & Crafts
   2:00 pm - 3:00 pm

  Wednesday

  • Handwriting
   10:30 am - 12:30 pm
  • Language Arts
   1:00 pm - 2:00 pm
  • Arts & Crafts
   2:00 pm - 3:00 pm

  Thursday

  • Word Study
   8:30 am - 9:00 am
  • Handwriting
   9:30 am - 10:00 am
  • Math Lesson
   10:30 am - 11:00 am

  Friday

  • Word Study
   9:30 am - 10:30 am
  • Math Lesson
   10:30 am - 11:00 am
  • Language Arts
   11:00 am - 12:30 pm
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  9:00 am
  Breakfast
  Meals
  9:00 am
  9:30 am
  Breakfast
  Meals
  9:00 am
  9:30 am
  Breakfast
  Meals
  9:00 am
  9:30 am
  Breakfast
  Meals
  9:00 am
  9:30 am
  Breakfast
  Meals
  9:00 am
  9:30 am
  12:30 pm
  Lunch
  Meals
  12:30 pm
  1:00 pm
  Lunch
  Meals
  12:30 pm
  1:00 pm
  Lunch
  Meals
  12:30 pm
  1:00 pm
  Lunch
  Meals
  12:30 pm
  1:00 pm
  Lunch
  Meals
  12:30 pm
  1:00 pm

  Monday

  • Breakfast
   9:00 am - 9:30 am
  • Lunch
   12:30 pm - 1:00 pm

  Tuesday

  • Breakfast
   9:00 am - 9:30 am
  • Lunch
   12:30 pm - 1:00 pm

  Wednesday

  • Breakfast
   9:00 am - 9:30 am
  • Lunch
   12:30 pm - 1:00 pm

  Thursday

  • Breakfast
   9:00 am - 9:30 am
  • Lunch
   12:30 pm - 1:00 pm

  Friday

  • Breakfast
   9:00 am - 9:30 am
  • Lunch
   12:30 pm - 1:00 pm
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  8:00 am
  Morning Meeting
  Play Time
  8:00 am
  9:00 am
  Individual Welcome,Self Activities
  Morning Meeting
  Play Time
  8:00 am
  8:30 am
  Morning Meeting
  Play Time
  8:00 am
  8:30 am
  Making Story
  Play Time
  8:00 am
  8:30 am
  Morning Meeting
  Play Time
  8:00 am
  9:00 am
  With Special Guest Ruth Williams
  8:30 am
  Singing
  Play Time
  8:30 am
  9:00 am
  9:30 am
  Phonics
  Play Time
  9:30 am
  10:15 am
  Whole Group
  10:00 am
  Making Story
  Play Time
  10:00 am
  10:30 am
  Phonics
  Play Time
  10:00 am
  10:30 am
  11:00 am
  Recess
  Play Time
  11:00 am
  12:30 pm
  Recess
  Play Time
  11:00 am
  12:30 pm
  11:30 am
  12:00 pm
  1:00 pm
  Recess
  Play Time
  1:00 pm
  3:00 pm
  City Zoo Trip
  1:30 pm
  2:00 pm
  2:30 pm

  Monday

  • Morning Meeting
   8:00 am - 9:00 am
  • Making Story
   10:00 am - 10:30 am

  Tuesday

  • Morning Meeting
   8:00 am - 8:30 am
  • Recess
   11:00 am - 12:30 pm

  Wednesday

  • Morning Meeting
   8:00 am - 8:30 am
  • Singing
   8:30 am - 9:00 am
  • Phonics
   9:30 am - 10:15 am

  Thursday

  • Making Story
   8:00 am - 8:30 am
  • Phonics
   10:00 am - 10:30 am
  • Recess
   11:00 am - 12:30 pm

  Friday

  • Morning Meeting
   8:00 am - 9:00 am
  • Recess
   1:00 pm - 3:00 pm
  No events available!
  • Fable Kindergarten is a great place for my daughter to start her schooling experience. It’s welcoming and safe and my daughter loves being there.

   Fredric Greene
  • I have a 1 year old and a 5 year old who have been attending for a year now. I can not tell you how much I adore and appreciate all of the wonderful staff.

   Patricia Morgan
  • I have to say that I have 2 children ages 5 and 2 and have used various daycare’s in Kindergartens and this is by far the very best I have ever used.

   Joann Simms
  • Fable Kindergarten is a great place for my daughter to start her schooling experience. It’s welcoming and safe and my daughter loves being there.

   Shelia Perry
  • This letter is to recognize you and your staff for doing an excellent job teaching my son. His skill level is significantly better since attending Fable.

   Tony I. Robinette
  • I have to say that I have 2 children ages 5 and 2 and have used various daycare’s in Kindergartens and this is by far the very best I have ever used.

   Claire Willmore
 • Questions and Answers
  Educational Field Trips and Presentations

  Maecenas prion neque vuluptat sem in porttitil curabitur mattis, vitae elite forte, adiscipling elit. Novum elementum est dosis cuprum gravida.

  Reporting on Individual Achievement

  Phasellus consequat est eleifend, leo condimentum nec nllam ut lectus turpis. Nunc sharme nullam an suscipit bibendum sagittis.

  Writing and Reading Classes

  Maecenas prion neque vuluptat sem in porttitil curabitur mattis, vitae elite forte, adiscipling elit. Novum elementum est dosis cuprum gravida.

  Scientific Investigation Opportunities

  Phasellus consequat est eleifend, leo condimentum nec nllam ut lectus turpis. Nunc sharme nullam an suscipit bibendum sagittis.

 • Class Hours Per Year
  • Art Classes165 Hours
  • Writing Classes125 Hours
  • Drawing Classes52 Hours
  • Yoga Classes75 Hours
 • Class Educators

  With education and experience in early childhood care
  • Claire Willmore
   Teacher

   I have just finished my studies in Early Childhood Education, and I am also the kid’s yoga teacher here at Fable. I enjoy cooking, swimming and bike riding in my free time.

  • Linda Moore
   Teacher

   I hold a degree in Early Childhood Education and an advanced English language certificate. I have been working as a kindergarten teacher since 2002.

 • How to Enroll Your Child to a Class?

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218

ใหม่! โปรแกรมพิเศษ ช่วงปิดเทอม 18 มี.ค. - 5 เม.ษ. 67