สิทธิศาสตร์
Siddhisas Play & Learn Tutoring
สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลใกล้ชิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ
โปรแกรมช่วงปิดเทอม
3- 20 ต.ค 2560 (13วัน)
  • เคลื่อนไหว เชิงสร้างสรรค์
  • พ่อครัว แม่ครัวตัวน้อย
  • เสริมเชาวน์ปัญญาด้วยของเล่น
  • ศิลปินน้อยช่างประดิษฐ์                         
  โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปี2561                 พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง                             เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิขาการ
บ้านของเล่น Intensive 6 -19 มี.ค 60 
  เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าสาธิตฯ

           nersery                             สอนด้วยกระบวนการ Play & Learn Tutoring                พัฒนาเชาวน์ปัญญาด้วยของเล่น เรียนรู้ิวชาการอย่างสนุกสนาน           โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์จากครุศาสตร์ และจิตวิทยา                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                             

 

 

     เรียน 12 วัน ใช้ครู 1 คนต่อ นักเรียน 4 คน          เรียนรู้ผ่านของเล่น เข้าใจด้วยของจริง                        จึงประยุกต์เข้าสู่แบบฝึกหัด

 

 

 

 

 
       

ขอเชิญผู้ปกครองพาน้องๆ อายุ 3-6 ปี    ทดลองเีรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) พัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น ปี2560 ฟร     ลงทะเบียนได้ที่